10 October 17

กล่อมลูกนอนด้วยเพลงพระราชนิพนธ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและชาวโลก พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงไพเราะไว้มากมาย และล้วนเป็นบทเพลงที่มีความหมายดีงาม เปิดฟังเมื่อใดก็ให้ความรู้สึกที่ดี แม่มัมฯ ชวนแม่แม่และพ่อพ่อร่วมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ ที่คัดสรรมาแล้วว่าเหมาะแก่การเปิดกล่อมลูกน้อยให้นอนหลับฝันดี เพราะท่วงทำนองละเมียดละไมไหวพลิ้ว พร้อมเนื้อหางดงามแฝงแง่คิดดีๆ ที่นำไปสอนลูกน้อยได้อีกด้วย (แม่มัมฯ ขออนุญาตตัดทอนบางท่อนประโยคของบทเพลง เพื่อนำมาเป็นข้อคิดสอนใจให้แก่ลูกลูก)

ค่ำแล้ว  
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

“วันคล้อยมา ค่ำแล้วแก้วตาสุริยารอนรอน
นอนเสียนอน จงอย่าอาวรณ์นอนเถิดนะดวงตา

ฟังเสียงเพลง แว่วดังวังเวงเสียงครวญเครงนภา
จันทร์ฉายมา พร่างพรายดาราดูงามฟ้าเพลินใจ”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ในช่วงที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประสูติใหม่ๆ มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงอุ้มสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ไว้ในอ้อมพระกรข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งทรงอิเลคโทนเพลงพระราชนิพนธ์ Lullaby (ชื่อเพลงภาษาอังกฤษ) แล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์น้อยก็หลับไป

คลิกฟังเพลงนี้พร้อมกล่อมลูกน้อย ได้ที่นี่

สายฝน

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

“เมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิ่ว ต้นไม้พลิ้วลู่กิ่งใบ
เหมือนจะเอนรากคลอนถอนไป แต่เหล่าไม้ยิ่งกลับงาม
พระพรหมท่านบันดาลให้ฝนหลั่ง เพื่อประทังชีวิตมิทราม
น้ำทิพย์สาดเป็นสายพรายพลิ้วทิวงาม ทั่วเขตคามชุ่มธารา”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีรับสั่งถึงเพลงนี้ไว้อย่างติดตลก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ว่า  “…เมื่อแต่งมาเป็นเวลา 6 เดือน ม.จ.จักรพันธ์ได้เขียนจดหมายมาถึง บอกว่ามีความปลาบปลื้มอย่างหนึ่ง เพราะไปเชียงใหม่ เดินไปตามถนนได้ยินเสียงคนผิวปากเพลงสายฝน ก็เดินตามเสียงเข้าไปในตรอกซอยแห่งหนึ่ง ก็เห็นคนกำลังซักผ้าแล้วก็มีความร่าเริงใจ ผิวปากเพลงสายฝนและก็ซักผ้าไปด้วย ก็นับว่าสายฝนนี้มีประสิทธิภาพสูงซักผ้าได้สะอาด”

คลิกฟังเพลงนี้พร้อมกล่อมลูกน้อย ได้ที่นี่

แสงเดือน

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

“นวล แสงนวลผ่องงามตา
แสงจันทรา ส่องเรืองฟากฟ้าไกล

งาม แสงงามผ่องอำไพ
ย้อมดวงใจ ให้คงคลั่งไคล้เดือน

ชมแล้วชมเล่า เฝ้าชะแง้แลดู
เพลินพิศเพลินอยู่ ไม้รู้ลืมเลือน”

ด้วยท่วงทำนองที่มีลีลาชดช้อย อ่อนหวาน  และงามสง่า จึงเหมาะแก่การเปิดกล่อมลูกน้อยเข้านอน โดยเฉพาะหากเป็นค่ำคืนพระจันทร์เต็มดวง แม่แม่ก็จะได้เล่านิทานก่อนนอนที่เกี่ยวกับตำนานของดวงจันทร์ ดวงดาว และท้องฟ้าให้เข้ากับบรรยากาศไปด้วย

คลิกฟังเพลงนี้พร้อมกล่อมลูกน้อย ได้ที่นี่

แสงเทียน
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

“นิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเสี่ยงบุญกรรม ทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อน
เชิญปวงเทวดาข้าไหว้วอน ขอพรคุ้มไปชีวิตหน้า
ทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคน ไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่
เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใด ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้า”

เนื้อหาที่สอดแทรกสัจธรรมชีวิตภายใต้ท่วงทำนองหวานละมุนของเสียงเครื่องเป่า ช่วยให้แม่แม่สามารถพร่ำสอนลูกในเรื่องของบุญบาป การเกิดแก่เจ็บตาย พร้อมสอดแทรกหลักความเชื่อทางศาสนาเข้าไปได้โดยไม่หนักหัวจนเกินไป

คลิกฟังเพลงนี้พร้อมกล่อมลูกน้อย ได้ที่นี่

ดวงใจกับความรัก
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

“เปรียบดวงดาวและดวงเดือน ก็เหมือนแม้แววมโนรมย์

เปล่งแววไปเปลี่ยนใจชม ด้วยจินตนาอารมณ์นานาประการ

แน่นอนแท้จริงคือดวงใจ ส่องแววรักไปยืนนาน

เปรียบดังกับแสงตะวันตระการ ยังคงแสงงามสะคราญแสงทองยืนนานเรื่อยมา”

ภายใต้บทเพลงที่เรียงร้อยเป็นบทกวี ซึ่งถอดความหมายเปรียบเปรยได้กับความผันแปรไม่แน่นอนของอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด แต่สิ่งที่มั่นคงกว่าคือความรัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรักของแม่ที่มีต่อลูก และความรักของคนในครอบครัว ซึ่งแม่แม่สามารถถ่ายทอดความรักจากใจ และความอบอุ่นจากอ้อมกอดให้แก่ลูกได้ตลอดช่วงเวลากล่อมนอนของเพลงนี้

คลิกฟังเพลงนี้พร้อมกล่อมลูกน้อย ได้ที่นี่

แผ่นดินของเรา 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

“รักชาติของเรา ไว้เถิดผองไทย
ผืนแผ่นแหลมทอง รวมพี่รวมน้องด้วยกัน
รักเกียรติรักวงศ์ เสริมส่งสัมพันธ์
ทูนเทิดเมืองไทยนั้น ให้ยืนยง”

ปลูกฝังความเป็นไทย ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมเป็นประมุขของชาติ รวมถึงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ความทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมสอดแทรกความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองลงไปในจิตสำนึกของลูกๆ ผ่านบทเพลงนี้ก่อนเข้านอน

คลิกฟังเพลงนี้พร้อมกล่อมลูกน้อย ได้ที่นี่

ยิ้มสู้
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

“คนเป็นคนจะจนหรือมี ร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่
ยามปวงมารมาพาลลบหลู่ ยิ้มละมัยใจสู้หมู่มวลเภทภัย

ใฝ่กระทำความดีให้มีจิตโสภา สร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไป
จะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจ เฝ้าแต่ยิ้มสู้ไปแล้วใจชื่นบาน”

บทเพลงที่เหมาะกับนิยามสยามเมืองยิ้ม เพลงนี้บอกกับเราว่า ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวเจ็บปวด ท้อแท้ หรือลำบากยากเย็นอย่างไร สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคลี่คลายความหนักอึ้งในใจไปได้โดยพลัน ก็คือการหมั่นยิ้มรับในทุกกรณี ซึ่งสามารถใช้ยึดถือเป็นคติประจำใจในการใช้ชีวิตได้ทั้งตัวแม่แม่และลูกน้อยอันเป็นที่รัก

คลิกฟังเพลงนี้พร้อมกล่อมลูกน้อย ได้ที่นี่


ขอบคุณภาพจาก :

www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com

Share
This Article

Related Article

16 February 2018

Happy Together ช่วงเวลาต้องมนต์ของเราสามคน

Happy Together แพ็คเกจถ่ายภาพสุดยอดเมคโอเวอร์ครั้งยิ่งใหญ่ของคุณแม่กับเบบี๋ในครรภ์พร้อมคุณพ่อ โดยช่างภาพแฟชั่นคนดังที่ถ่ายปกและถ่ายแฟชั่นให้กับนิตยสาร

12 June 2017

อาหารเสริมมื้อแรก เริ่มอย่างนี้สิ!

รับนมรวดมา 6 เดือนเต็ม ถึงคราวได้เวลาจัดอาหารเสริมมื้อแรกให้ลูกแล้ว มาตั้งหลักแล้วเริ่มให้ถูก ให้ดี ตั้งแต่จุดสตาร์ทแรกกันดีกว่าค่ะ

08 September 2017

เช็กดวงประจำสัปดาห์ 10-16 กันยายน 2560

เช็กดวงประจำสัปดาห์ 10-16 กันยายน ครบทั้งเรื่องครอบครัว งาน-เงิน ลูกรัก หรือเรื่องเลิฟๆ สัปดาห์นี้ดวงดีไหม ต้องระวังเรื่องไหนบ้าง มาดูกัน