13 December 17

เริ่มต้น ฝึก EF ให้ลูกรักอย่างไรดี

ทักษะ EF คือคุณสมบัติที่เด็กรุ่นใหม่ทุกคนควรมี และต้องมีเป็นอย่างยิ่ง แต่การจะได้มานั้นต้องอาศัยการฝึกฝนไม่ใช่น้อย Mumraisin เลยนำวิธีเริ่มต้น ฝึก EF ให้ลูกรักของเรามาฝากกันค่ะ

EF คือการคิดเชิงบริหาร ที่ใช้ความสามารถระดับสูงของสมองในการทำงาน และมีแนวโน้มว่าเด็กที่มีทักษะ EF ที่ดีจะประสบความสำเร็จ การจะเริ่มต้น ฝึก EF ให้ลูก จะไม่สามารถทำได้เลยถ้าไม่มีพื้นฐาน 3 ข้อดังต่อไปนี้

พื้นฐานขั้นต้นก่อนเริ่มฝึก EF

 1. การเลี้ยงดูดีเพียงพอ คือ การเลี้ยงดูปกติ ไม่ละเลยทิ้งขว้าง ลูกหิวก็ได้กิน ป่วยได้รักษา ที่อยู่ปลอดภัย ได้ความรักความอบอุ่น เมื่อเด็กมีพื้นฐานที่ดี เขาจะมีร่างกายที่สมบูรณ์ จิตใจที่พร้อมต่ออการเรียนรู้ทุกสิ่งในโลก
 2. มีเวลาให้ พ่อแม่ที่ให้ทุกอย่างครบ แต่ไม่มีเวลาให้ลูก ทักษะ EF ย่อมไม่เกิด เพราะการเรียนรู้ของลูกเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูก โดยผ่านการเล่น การอบรมสั่งสอน การเลี้ยงดู การพูดคุย การทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆ
 3. พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่าง ถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ หรือตอบสนองสิ่งต่างๆ ด้วยอารมณ์ ลูกก็ย่อมเป็นอย่างนั้น ดังคำที่ว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” ดังนั้นในฐานะพ่อแม่ เราจึงต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกก่อน

เมื่อคุณพ่อคุณแม่มีพื้นฐานดังที่กล่าวมาแล้ว ลำดับต่อมาคือต้องเข้าใจก่อนว่าทักษะตัวนี้ทำงานอย่างไร ดังนี้ค่ะ

 

4 วิธีปลุกทักษะ EF ให้ทำงาน

 1. ลูกต้อง เจอสิ่งใหม่ๆ
 2. มีความซับซ้อนและท้าทายความสามารถเล็กน้อย
 3. ตั้งกฏเกณฑ์และเป้าหมายให้ชัด
 4. วางแผนและลงมือทำจนสำเร็จ

 

ทักษะ EF ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 1. มีความจำขณะทำงาน คือการนำความจำนั้นมาใช้วิเคราะห์เชื่อมโยงได้ ถ้าเด็กมีทักษะนี้เขาจะมีความจำที่ดี จดจำสิ่งต่างๆ และนำความรู้ทั้งหมดมาต่อยอดเชื่อมโยงกันได้
 2. ความยับยั้งชั่งใจ สามารถหยุดการกระทำ อารมณ์ ความคิดที่ไม่ดีต่างๆ ได้ เอาชนะความอยาก ความท้อแท้ ความยากลำบากต่างๆ ได้ดี
 3. การคิดยืดหยุ่น คิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดความคิดเดิมๆ คิดและเปลี่ยนวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาได้
 4. ควบคุมอารมณ์เป็น รู้จักควบคุมอารมณ์และแสดงออกมาอย่างเหมาะสม
 5. วางแผนและจัดระเบียบการทำงาน วางแผนและจัดระเบียบการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนจนทำงานสำเร็จ รู้จักมองภาพรวมของงาน
 6. ลงมือทำด้วยตัวเอง สามารถลงมือทำได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีคนบอก เพราะรู้เป้าหมายชัดเจน
 7. การประเมินตนเอง คือรู้ข้อเด่นข้อด้อยของตัวเอง และพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น
 8. มีระเบียบวินัย สามารถจัดการงานต่างๆ ได้ มีความรับผิดชอบ

ซึ่งทั้ง 8 ข้อ เราสามารถฝึกเขาได้ตามพัฒนาการแต่ละวัยค่ะ

 

ฝึก EF ตามวัยกันเถอะ

1. ขวบปีแรก

สังเกตว่าเด็กวัยนี้จะเริ่มจดจำสิ่งต่างๆ ได้ เช่น จำหน้าพ่อแม่ได้ จำชื่อของตัวเองได้ เป็นต้น จึงงอแงเมื่อแม่ไม่อยู่ หรือกลัวคนแปลกหน้า เราสามารถส่งเสริมทักษะด้าน ความจำขณะทำงาน ได้ด้วยการเล่นค่ะ เช่น เล่นจ๊ะเอ๋ ซ่อนของเล่นใต้ผ้าห่มแล้วให้ลูกเปิดหา ร้องเพลงกล่อม เล่านิทาน เล่นตุ๊กตา เป็นต้น

2. วัยอนุบาล 3-5 ขวบ

เด็กวัยนี้จะเริ่มเข้าโรงเรียน เริ่มมีสังคมอื่นนอกจากที่บ้าน ดังนั้นสิ่งที่ควรปลูกฝังมากที่สุดในวัยนี้คือ ความยับยั้งชั่งใจ ค่ะ เพื่อเป็นพื้นฐานให้เด็กๆ รู้ว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำ เช่น อยากวาดรูปเล่นแต่ต้องกินข้าวให้เสร็จเรียบร้อย เป็นต้น การคิดยืดหยุ่น คือรู้จักปรับตัวหรือปรับความคิดเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เช่น ไปโรงเรียน สามารถปรับตัวเข้ากับครูและเพื่อนได้ เป็นต้น ควบคุมอารมณ์เป็น และแสดงออกอย่างเหมาะสม เช่น หยุดเศร้าได้เมื่อต้องแยกจากแม่เมื่อไปโรงเรียน หรือโกรธแล้วไม่ทำร้ายใคร เป็นต้น วางแผนและจัดระเบียบการทำงาน โดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆ เช่น วางแผนทำงานหรือการบ้านเสร็จตามเวลา เป็นต้น

กิจกรรมที่เล่นกับลูกในวัยนี้ เช่น การเล่นบทบาทสมมติ การเล่านิทาน งานศิลปะ ดนตรี กีฬาที่เล่นเป็นทีม เล่นเกมที่มีการวางแผนมากขึ้น หรือการทำงานบ้าน เป็นต้น

3. อายุ 6 ขวบขึ้นไป

เด็กวัยประถม หากมี EF ที่ดีจะสามารถบริหารดูแลจัดการตัวเองได้โดยที่พ่อแม่ไม่ต้องเหนื่อย ซึ่งสำคัญมากต่อการเรียนและการทำงานในอนาคต ดังนั้นในวัยนี้ควรมีทักษะ ลงมือทำด้วยตัวเอง คือทำโดยไม่ต้องมีใครบอก หรือแม่คอยเตือน มีการประเมินตนเอง และมีระเบียบวินัย กิจกรรมที่เหมาะสำหรับเด็กวัยนี้ เช่น การเล่นดนตรี การเต้น เกมปริศนาต่างๆ เกมการ์ด กีฬา มอบหมายงานต่างๆ ในบ้าน เป็นต้น

ทักษะ EF นั้นสามารถเสื่อมประสิทธิภาพได้ ถ้าไม่ค่อยได้ใช้ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงต้องคอยสะสมแต้มไปเรื่อยๆ คอยกระตุ้นให้ลูกคิด ลงมือทำให้ถึงเป้าหมายสำเร็จอย่างพอดีและมีสมดุลค่ะ


เรื่อง: Nantida

Share
This Article

Related Article

16 February 2018

Happy Together ช่วงเวลาต้องมนต์ของเราสามคน

Happy Together แพ็คเกจถ่ายภาพสุดยอดเมคโอเวอร์ครั้งยิ่งใหญ่ของคุณแม่กับเบบี๋ในครรภ์พร้อมคุณพ่อ โดยช่างภาพแฟชั่นคนดังที่ถ่ายปกและถ่ายแฟชั่นให้กับนิตยสาร

10 August 2017

คู่มือเลือกของเล่นตรงตามวัยลูก 0-12 ขวบ

พบกับคู่มือเลือกของเล่นให้ตรงตามวัยลูก 0-12 ขวบ เรื่องสำคัญที่แม่ๆ ต้องใส่ใจ เพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการในแต่ละวัยได้อย่างเหมาะสม

16 August 2017

ฝึกลูกเข้าห้องน้ำง่ายๆ ภายใน 3 วัน INFOGRAPHIC

สำหรับคุณแม่ที่ต้องทำงาน ไม่ค่อยมีเวลามาก เรามีทริกพิเศษ ฝึกลูกเข้าห้องน้ำได้ภายใน 3 วัน มาฝากกันค่ะ