25 December 17

INFOGRAPHIC: เข้าใจทักษะ EF แบบง่ายๆ

ในโลกอนาคต สิ่งที่สังคมต้องการไม่ใช่เด็กที่สอบทุกวิชาได้เกรดเอหรือได้ที่หนึ่งอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นทักษะที่สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ มีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ รับผิดชอบ แก้ปัญหาได้ ไม่เหลาะแหละ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ซึ่งการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตจนกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีทักษะเหล่านี้ได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนมาอย่างยาวนาน และทักษะที่กล่าวมานั้นก็คือ Executive Functions หรือ EF หรือทักษะการคิดเชิงบริหารนั่นเองค่ะ


เรื่อง: Nantida

Share
This Article

Related Article

16 February 2018

Happy Together ช่วงเวลาต้องมนต์ของเราสามคน

Happy Together แพ็คเกจถ่ายภาพสุดยอดเมคโอเวอร์ครั้งยิ่งใหญ่ของคุณแม่กับเบบี๋ในครรภ์พร้อมคุณพ่อ โดยช่างภาพแฟชั่นคนดังที่ถ่ายปกและถ่ายแฟชั่นให้กับนิตยสาร

06 June 2017

ฝึกลูกให้ภาคภูมิใจในตัวเอง

ความภูมิใจในตนเอง หรือ Self Esteem อีกหนึ่งทักษะชีวิตที่จะสร้างลูกน้อยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพตนเอง ปรับตัวง่าย และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ซึ่งทักษะนี้ต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก มัมเรซิ่นมีเทคนิคดีๆ มาบอกกันค่ะ

10 October 2017

กล่อมลูกนอนด้วยเพลงพระราชนิพนธ์

7 บทเพลงพระราชนิพนธ์ กล่อมตัวเล็กหลับฝันดี