10 May 18

Meet The Doctor: ลูกเอาแต่ใจตัวเองตอน 2 ถูกขัดใจควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้

คำถาม:

เลี้ยงลูกรักอย่างไรดีไม่ให้เอาแต่ใจตัวเอง และรักสบาย ตอนที่ 2: เวลาถูกขัดใจไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้

เอาแต่ใจตัวเองแปลว่าอะไรได้บ้าง เช่น เห็นตนเองเป็นศูนย์กลางไม่ยอมเลิกเสียที  เวลาถูกขัดใจไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ อธิบายเหตุผลมากเพียงไรก็ไม่รับฟัง  เรื่องที่สอง  “เวลาถูก ขัดใจ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้”

การควบคุมตัวเอง (Self Control) ได้แก่ การควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทำ การควบคุมอารมณ์มิให้ว่อกแว่กเป็นส่วนสำคัญ เพราะหากว่อกแว่กเสียแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมความคิดได้อีก อย่าว่าแต่การกระทำ

ในทางตรงข้าม หากควบคุมความคิดได้อย่างมั่นคง มีจิตใจตั้งมั่น อารมณ์ก็มิสามารถว่อกแว่กได้โดยง่าย จะเห็นว่าเราควรมองเรื่องความคิดและอารมณ์ไปด้วยกัน เป็นหน่วยเดียวกัน เสียหนึ่งจะเสียอีกหนึ่ง ควบคุมได้หนึ่งจะควบคุมได้อีกหนึ่ง

เราฝึกเด็กให้ควบคุมความคิดได้ด้วยการเล่นหลากหลาย เพราะการเล่นทุกชนิดมีเป้าหมายในตัวเอง เด็กเล่นสนุกอยากเล่นถึงเป้าหมาย ก็จะฝึกการควบคุมความคิดทุกวันๆ

ถัดจากการเล่นคือการทำงาน การทำงานมีเป้าหมายเช่นกัน คือทำงานให้เสร็จด้วย ดีด้วย แต่งานเป็นเรื่องไม่สนุกเท่าเล่น  ดังนั้นเด็กต้องควบคุมความคิดให้ตั้งมั่นมากยิ่งขึ้นเพื่อทำงานให้เสร็จด้วยดีด้วย การทำงานจึงเป็นเรื่องที่ควรฝึกเช่นกัน

งาน หมายถึง การใช้นิ้วมือสิบนิ้วลงมือทำ จุดประสงค์มิใช่เพื่อให้งานเสร็จจริงๆ เช่นเดียวกับการเล่น การเล่นที่ดีใช้นิ้วทั้งสิบเล่น จุดประสงค์ที่แท้เพื่อให้สมองพัฒนาการเชื่อมต่อของเส้นประสาทส่วนต่างๆ อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

เมื่อสมองมีจุดเชื่อมต่อเส้นประสาทมากมาย การเล่นหรือการทำงานจะลื่นไหล การควบคุมความคิดจะง่ายขึ้น แล้วการควบคุมอารมณ์ก็ง่ายขึ้นตามมา เพราะความคิดและอารมณ์ไปด้วยกัน

การควบคุมตัวเองนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญของ Executive Function (EF) และหากเราจะลงรายละเอียด  การควบคุมตัวเองหมายถึงความสามารถในการควบคุมยับยั้งปฏิกิริยาโต้ตอบ (response inhibition) จากเดิมไม่เคยยับยั้งได้ เปลี่ยนเป็นยับยั้งได้

การควบคุมยับยั้งพัฒนามาพร้อมกันกับความจำใช้งาน (working memory) กล่าวคือสมองนั้นดีพอที่จะรู้ว่าเรากำลังทำอะไร จะไปไหน หากควบคุมยับยั้งได้จะเกิดอะไร และหากควบคุมยับยั้งไม่ได้จะเกิดอะไร   ด้วยสมองที่บริหารความจำใช้งานอย่างเร็วทันการพลุ่งพล่านของอารมณ์นี้เองที่จะช่วยให้เด็กควบคุมยับยั้งได้คือควบคุมอารมณ์ได้

จะเห็นว่าการเทศนาสั่งสอนให้เด็กควบคุมอารมณ์ให้จงได้เป็นปลายเหตุ หลายบ้านมักใช้วิธีนี้แล้วเป็นอารมณ์หนักกว่าเดิมเพราะที่แท้แล้วเด็กไร้ความสามารถจะควบคุมได้ตั้งแต่แรก เรื่องจะง่ายกว่ามาก ยั่งยืนกว่ามาก แต่อาจจะเสียเวลาไม่ทันใจในตอนแรก หากเราเพิ่มเวลาเล่นกับเด็กมากกว่าเดิมและฝึกสอนให้ทำงานมากกว่าเดิม งานใกล้ตัวคืองานบ้าน

ติดตามตอนที่ 3 ในสัปดาห์ถัดไป เรื่องที่สาม อธิบายเหตุผลมากเพียงไรก็ไม่รับฟัง

อ่านทั้งหมด ครบทุกตอน

เลี้ยงลูกรักอย่างไรดีไม่ให้เอาแต่ใจตัวเอง และรักสบาย ตอนที่ 1

ลูกเอาแต่ใจตัวเอง ตอนที่ 2 ถูกขัดใจควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้

ลูกเอาแต่ใจตัวเอง ตอนที่ 3 อธิบายเหตุผลมากเพียงไรก็ไม่รับฟัง

ลูกเอาแต่ใจตัวเอง ตอนที่ 4 รักสบาย


สามารถติดตามอ่านบทความของนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ได้ที่เว็บไซต์ Mumraisin.com หรือ Facebook: Mumraisin และ IG: Mumraisin

Share
This Article

Related Article

16 February 2018

Happy Together ช่วงเวลาต้องมนต์ของเราสามคน

Happy Together แพ็คเกจถ่ายภาพสุดยอดเมคโอเวอร์ครั้งยิ่งใหญ่ของคุณแม่กับเบบี๋ในครรภ์พร้อมคุณพ่อ โดยช่างภาพแฟชั่นคนดังที่ถ่ายปกและถ่ายแฟชั่นให้กับนิตยสาร

24 July 2017

5 สาเหตุ ทำไมแม่พูดเท่าไร ลูกก็ไม่ยอมฟัง

Q:  ทำไม๊ ทำไม พูดไปเท่าไหร่ ลูกก็นิ่ง สอนอะไรก็ไม่ฟังไม่ทำตาม ทำไงดีคะเนี่ย
A: เพราะลูกอยู่ในวัยซน สอนอะไรไม่เคยเชื่อฟังจนแม่อ่อนใจ ปัญหานี้แก้ได้ ง่ายนิดเดียวค่ะ

30 October 2017

พาลูกท่องโลกแบบชิคๆ ตามสไตล์ครอบครัวคนดัง

ทริปครอบครัวแบบฉบับคนดัง ไปไหน ทำอะไร ดูไว้ เผื่อจะพาลูกๆ ตามไปเช็คอิน