30 August 17

โปรดฟัง-อ่าน-แชร์ 9 วิธีตั้งครรภ์ให้ปลอดภัย จาก 5 ภาวะเสี่ยงอันตราย

แม่ๆ รู้มั้ย ว่ามี 5 ภาวะอันตรายที่ทำให้แม่ท้องต้องเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แต่ข่าวดีคือ ความเสี่ยงทั้งหมดล้วนเรียนรู้และระวังป้องกันได้… Mumraisin อยากให้แม่ทุกคนตั้งท้องปลอดภัยในทุกสเต็ป ตั้งแต่ก่อนท้อง ระหว่างท้อง ไปจนถึงหลังคลอดเลย…งั้นจะรออะไร ไปอ่านกันเถอะ

อัพเดทสถานการณ์

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ในเดือนพฤศจิกายน 2559 พบว่าในปีที่ผ่านมา มีแม่ตายจากการคลอดลูกมากกว่า 3 แสนคน ส่งผลให้ทุก 24 ชั่วโมง มีแม่ทั่วโลกตายจำนวน 830 คน แม้การตายจะลดลงถึงร้อยละ 44 ของอัตราเมื่อ 25 ปีก่อน สาเหตุจากจำนวนแม่ลดลง แม่มีการศึกษาดูแลตนเองได้ดีขึ้น การแพทย์เจริญขึ้น มีนโยบายต่างๆ ป้องกันการตายของแม่ มีธนาคารเลือด มีสูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ มีการผ่าตัดที่ปลอดภัย มียาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพ  มีการทำแท้งที่ปลอดภัย ลดการตั้งครรภ์ในวัยที่ยังไม่พร้อม ฯลฯ แต่ถึงอย่างนั้น จำนวนแม่ตายก็ยังสูงเกินไป เพราะส่วนใหญ่เป็นการตายที่ป้องกันได้

5 ภาวะเสี่ยงสูงสุดของแม่ท้องมีอะไรบ้าง

สาเหตุแม่ตายทั่วโลก  5 อันดับต้น ซึ่งเป็นสาเหตุการตายมากกว่าร้อยละ 75 ได้แก่

1. ตกเลือดหลังคลอด

2. ติดเชื้อ

3. ความดันโลหิตสูงและครรภ์เป็นพิษ

4. น้ำคร่ำอุดกั้นปอด

5. แท้งลูกและท้องนอกมดลูก

โดยการตายของแม่ส่วนใหญ่เกิดหลังคลอด ถึงร้อยละ 77 และเกิดก่อนคลอดเพียง ร้อยละ23

อัตราการสูญเสียในไทยยังสูง

ประเทศไทยมีแม่ตายปีละไม่ต่ำกว่า 100 ราย มากกว่าอัตราที่กำหนดไว้คือไม่เกิน15 ต่อแสนการเกิดมีชีพ สาเหตุการตายของแม่ไทยไม่ต่างจากแม่ทั่วโลก นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้ การสูญเสียแม่ มีผลกระทบต่อทุกคนในครอบครัว ต่อลูกหลานและบุพการีที่แม่ผู้เสียชีวิตต้องเลี้ยงดู มีผลกระทบต่อสังคม ประเทศชาติ อัตราตายที่สูงเป็นตัวชี้วัดถึงความล้มเหลวของระบบสาธารณสุข

โศกนาฏกรรมนี้…

“ป้องกันและหลีกเลี่ยงได้”      

จากการศึกษาแม่ตายในประเทศสหรัฐอเมริกา พบปัจจัยที่ช่วยป้องกันแม่ตายดังนี้ค่ะ

1. ข้อมูลประชากรศาสตร์ (Demographic )

  • เกี่ยวกับชาติพันธุ์ บางชาติพันธุ์แม่ตายน้อย แม่ผิวสีตายมากกว่าแม่ผิวขาว 3-4 เท่า แม้ตัดปัจจัยอื่นๆ
  • การศึกษาสูง ลดการตายของแม่ได้ ระดับการศึกษายิ่งสูง โอกาสแม่ตายยิ่งต่ำ
  • ฝากครรภ์ แม่ที่ฝากครรภ์ ตายน้อยกว่าแม่ที่ไม่ฝากครรภ์
  • ระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาล แม่ที่บ้านอยู่ไกล เสี่ยงตายสูงกว่า แม่ที่บ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาล
  • อายุ มากกว่าร้อยละ 25 ของแม่ตาย มีอายุมากกว่า 35 ปี แม่เสี่ยงตายสูงขึ้น หากอายุ 40 ปีขึ้นไป

2. การแพทย์ การให้ความรู้แก่แม่และญาติ การดูแลรักษาของแพทย์ที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ทำงานเป็นทีม มีการพัฒนาต่อเนื่อง เช่น แพทย์มีข้อตกลง (Protocols) ข้อแนะนำ (Guidelines) การตรวจสอบ(Checklists) การฝึกหัด (Drills) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) การสอนแบบจำลองเหตุการณ์ ลดการตายของแม่ได้ร้อยละ 40-60

3. การดูแลรักษาในภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลที่บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์ มีเครื่องไม้เครื่องมือ ยา พร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉิน โอกาสแม่ตายต่ำ

9 ข้อแนะนำสำหรับแม่

เพื่อตั้งท้องปลอดภัยในทุกสเต็ป

1. แม่มีความรู้พื้นฐานในการดูแลสุขภาพ ไม่ท้องเมื่ออายุน้อยกว่า 19 ปี หรือมากเกิน 35 ปี ไม่ท้องเมื่อมีโรคประจำตัวเรื้อรัง หรือต้องกินยาประจำ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเลือด ซีด โรคหัวใจ ไต ตับ ปอด ไธรอยด์ โรคภูมิต้านทานบกพร่อง ฯลฯ

2. เลือกวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีลูกเมื่อพร้อมและต้องการ หากผ่าตัดคลอดควรเว้นระยะมีลูกประมาณ 2 ปี  ไม่ทำแท้งเถื่อน

3. กินโฟเลทก่อนตั้งครรภ์ เพื่อลดการแท้ง และลดความพิการทางประสาทสมองของทารก

4. พบแพทย์เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ เพื่อตรวจร่างกาย ตรวจเลือด แพทย์จะให้คำปรึกษา ในโรครุนแรง เช่น ตับ ไต หัวใจวาย แพทย์อาจแนะนำไม่ให้ตั้งครรภ์ เพราะมีโอกาสเสียชีวิต

5. แก้ไขปัญหาสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ เช่นแก้ไขภาวะซีด ที่ทำให้เสี่ยงต่อการตกเลือด หากมีโรคควรรักษาให้หาย หรือควบคุมได้อย่างน้อย 6 เดือนก่อนปล่อยให้ตั้งครรภ์

6. ฝากท้อง ต้องคอยตรวจว่าท้องหรือไม่ ควรฝากท้องทันทีที่ทราบ หรือก่อนท้องสามเดือน

7. ศึกษาหาความรู้เรื่องตั้งท้อง ทราบวิธีปฏิบัติตัว การกิน พักผ่อน การใช้ชีวิต การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ทำตามคำแนะนำ มีปัญหาสุขภาพ หรือสงสัยควรปรึกษาแพทย์

8. สังเกตอาการผิดปกติ เช่น น้ำหนักเพิ่มมาก บวม มีเลือดออก มีน้ำเดิน มีไข้ ปวดหัว จุกท้อง ลูกไม่ดิ้น ฯลฯ หากมีอาการผิดปกติ ควรไปพบแพทย์ทันที

9. การคลอด ควรคลอดในโรงพยาบาล ที่ผู้ทำคลอดมีประสบการณ์ความชำนาญ มีความรู้ มีเครื่องมือและยาพร้อม ดูแล เอาใจใส่ ตามมาตรฐาน มีธนาคารเลือด หากไปคลอดในโรงพยาบาลที่ไม่สามารถผ่าตัดคลอดได้ ต้องมีรถฉุกเฉินส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว

หมอขออวยพรให้คุณแม่มัมเรซิ่นทุกคนตั้งครรภ์อย่างแข็งแรง ปลอดภัย และพร้อมให้กำเนิดลูกน้อยที่น่ารักแข็งแรงสมบูรณ์นะคะ พบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

Share
This Article

Related Article

16 February 2018

Happy Together ช่วงเวลาต้องมนต์ของเราสามคน

Happy Together แพ็คเกจถ่ายภาพสุดยอดเมคโอเวอร์ครั้งยิ่งใหญ่ของคุณแม่กับเบบี๋ในครรภ์พร้อมคุณพ่อ โดยช่างภาพแฟชั่นคนดังที่ถ่ายปกและถ่ายแฟชั่นให้กับนิตยสาร

27 December 2017

รวมที่เที่ยวแบบแฟมิลี่ฟันในซานฟรานซิสโก

Mumraisin พาเที่ยวซานฟรานซิสโก พร้อมแนะนำกิจกรรมสำหรับครอบครัว ให้คุณพาลูกมาเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวสายธรรมชาติ สายปล่อยฟลัง เป็นคอหนัง หนอนหนังสือ หรือชอบมิวเซียม ก็รับรองว่ามีสถานที่และเหมาะกับแม่มัมอย่างแน่นอน

29 June 2017

6 รูปลูกแบบนี้ อย่าโพสต์เด็ดขาด!!

เข้าใจอินเนอร์แม่ ว่าอยากแชร์ภาพของลูกๆ ไว้เป็นความทรงจำ แต่มีบางรูป ที่ควรเก็บไว้ดูเอง ห้ามออกสื่อทุกประเภท ดังนี้ค่ะ