19 October 17

คำสอนของ “พ่อ” ถึงพ่อแม่ทุกคน

“คำสอนของพ่อ” ที่เรามักได้ยินเสมอผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์บ้าง วิทยุบ้าง หรืออื่นๆ มักมีข้อคิดต่างๆ ให้เราได้กลับมาฉุกคิดเสมอ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เรื่องความเป็นอยู่เท่านั้น แต่พระองค์ให้ความสำคัญกับเด็กๆ ที่เป็นรากฐานของประเทศในอนาคตเสมอๆ มัมเรซิ่นจึงขอรวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระองค์ทรงตรัสถึงเด็กๆ เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปปรับใช้สอนลูกน้อยให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ตามที่พระองค์ทรงหวังไว้มาฝากค่ะ

1. ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไป

“วัยเด็กเป็นวัยสำคัญสำหรับวางรากฐานเพื่อความสำเร็จ ความเจริญ และความสุขในชีวิต เยาวชนจึงต้องไม่ปล่อยให้ผ่านไปเปล่า โดยมิได้ขวนขวายหาความรู้และความดีใส่ตัว เพราะการกระทำเช่นนั้น เป็นการทำลายตนเองทำลายส่วนรวมโดยแท้.”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี 2519

 2. เด็กต้องฝึกหัดให้พร้อม

“เด็กต้องเรียนความรู้ อบรมความดี ฝึกหัดวินัยให้มีพร้อมแต่เยาวัย จึงจะมีความสุขความเจริญได้ ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า.”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี 2523

3. ต้องพากเพียรก่อน จึงจะสบาย

“เด็ก ๆ จะต้องรู้ว่าความสุขความสบายมิใช่จะได้มาง่าย ๆ เปล่า ๆ. จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการประกอบการงานและความดีต่าง ๆ ซึ่งต้องพากเพียรกระทำอยู่ตลอดเวลา. คนที่ทำตัวไม่ดีไม่หมั่นทำการงาน จะหาความสุขความสบายไม่ได้. เพราะฉะนั้น เด็กทุกคนจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนความรู้ความดีไว้ให้เต็มที่ สำหรับช่วยตัวเองให้ได้ดีมีความสุขความเจริญต่อไป.”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี 2525

4. วัยเด็กคือวัยเริ่มต้น

“วัยเด็กเป็นวัยเริ่มต้น เป็นวัยเตรียมตัวเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต. เด็ก ๆ จึงควรรีบขวนขวายศึกษา จักได้มีความฉลาดรอบรู้ ว่าอะไรคือความดี และอะไรคือความเสื่อมเสีย เพื่อสามารถเลือกเฟ้นหยิบยกเอาแต่สิ่งที่ดีที่งามขึ้นมาประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นทางนำชีวิตของตนไปสู่ความสุขความเจริญได้โดยถูกต้องและสมบูรณ์.”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี 2527

5. ต้องสุภาพและอ่อนโยน

“เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยัน เอาการเอางาน เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต.”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี 2529

6. หัดทำงานและทำความดี

“เด็ก ๆ นอกจากจะต้องเรียนรู้ความรู้แล้วยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ.”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี 2530

7. ความซื่อสัตย์สุจริต คือพื้นฐานของความดี

“ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง. เด็ก ๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง.”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี 2531

8. ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังให้เด็ก

“ความรู้ประโยชน์แท้จริงของสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝังให้หยั่งลึกในตัวเด็ก. เด็ฏจักได้เจริญเติบโตเป็นคนฉลาดเที่ยงตรง และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ที่พึงประสงค์ให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้แน่นอนมีประสิทธิภาพ.”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี 2532

9. ผู้ใหญ่ต้องช่วยประคับประคอง

“เด็กเป็นอันมากมีความรักดีมาแต่กำเหนิด จะเรียนจะเล่นจะทำสิ่งใด ก็มุ่งมั่นมฃทำให้ดีเด่น. ไม่มีปัญหาอุปสรรคหรือความลำบากยากแค้นใด ๆ จะกีดกั้นไว้ได้. เด็กเหล่านี้ ผู้ใหญ่ควรสนใจและแผ่เมตตาเกื้อกูลประคับประคองให้ได้มีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ถูกที่ดี ทั้งด้านการศึกษาและจิตใจ. เขาจักได้เจริญเติบโตเป็นคนดีพร้อมและเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนทั่วไป.”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี 2533

 


อ้างอิงจาก:

สำนักราชเลขาธิการ 

Share
This Article

Related Article

16 February 2018

Happy Together ช่วงเวลาต้องมนต์ของเราสามคน

Happy Together แพ็คเกจถ่ายภาพสุดยอดเมคโอเวอร์ครั้งยิ่งใหญ่ของคุณแม่กับเบบี๋ในครรภ์พร้อมคุณพ่อ โดยช่างภาพแฟชั่นคนดังที่ถ่ายปกและถ่ายแฟชั่นให้กับนิตยสาร

13 November 2017

เรื่องน่ารู้ก่อนพาลูกเที่ยวต่างประเทศ

การพาลูกเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากมีการวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อม Mumraisin มีเทคนิคดีๆ มาแนะนำกันค่ะ

27 February 2018

Mum Review: Spa for Kids ครั้งแรกของทรีตเม้นต์สำหรับเด็กที่สปาเซ็นวารี

พาลูกๆ ไปลอง Spa for Kids ในช่วงปิดเทอมนี้กันดีไหมคะ ได้ข่าวว่าคิดค้นมาเพื่อเด็กๆ โดยเฉพาะและมีให้เลือกหลายอย่างด้วยนะคะ